PDF Drukuj

REKRUTACJA BIEŻĄCA

stanowisko: Elektryk-konserwator.

 

Zakres obowiązków:

- wykonywanie podłączeń elektr. do urządzeń rozdzielczych;

- kontrola instalacji wykon. przez wystawców targów w halach Expo;

- załączenie poszczeg. stoisk po informacji o gotowości do załącz.;

- kontrola przyłączy w okresie  trwania imprezy;

- odłączenie obwodów po zakończeniu targów;

- przegląd i konserwacja urządzeń będących własnością Spółki;

- czuwanie nad rozliczeniem zobowiązań i prowadzenie akt spraw

- i  in.

Wymagania:

-  wykształcenie elektryczne- min.- zasadnicze zawodowe elektryczne;

-  uprawnienia  SEP od 1 KV wzwyż;

-  staż pracy – od 1 roku wzwyż;

-  praca na wysokości zarówno do 3 m jak i powyżej 3 m;

-  działanie pod presją czasu;

-  obowiązkowy i dyspozycyjny;

-  zaangażowanie, samodzielność i konsekwencja w działaniu.

Czas pracy:

Specyfika pracy w EXPO jest uzależniona od harmonogramu targów w halach

i obowiązuje równoważny system czasu pracy, tak więc godziny pracy są następujące:

od 8 – do 16 godz. oraz  inne godziny pracy- wg harmonogramu pracy, również

godziny nocne i praca w dni wolne.

 

Firma oferuje:

- umowę o pracę,

- stabilność zatrudnienia,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość doskonalenia zawodowego i awansu.

 

Informacja dla kandydatów do pracy

 

I

[Kontakt]

 

Administratorem Danych jest EXPO- Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy al. Politechniki 4, 93-590 Łódź,

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000069123, NIP 725-000-55-16, REGON 001412609,

2. Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem:

a) korespondencyjnie na powyżej adres,

b) e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

c) telefonicznie: 48 42 636 29 83,

d) poprzez Inspektora Ochrony Danych: Michał Wesołowski, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

II

[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych]

1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

a) w razie gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę, administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres

niezbędny do przeprowadzenie procesu rekrutacji, w zakresie danych o których mowa w art. 221 kodeksu pracy na podstawie

art. 6 ust 1 lit. b RODO. W pozostałym zakresie danych, administrator przetwarza je na podstawie zgody wyrażonej przez

wyraźnie działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

b) w razie gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa cywilnoprawna, administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez

okres niezbędny do przeprowadzenie procesu rekrutacji, w zakresie danych w zakresie podanym w ogłoszeniu na podstawie

art. 6 ust 1 lit. b RODO. W pozostałym zakresie danych, administrator przetwarza je na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźnie

działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

2. W ramach odrębnej zgody, przekazanej przez aplikującego wyrażonym poprzez oświadczenie woli (art. 6 ust 1 lit a RODO),

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do celów przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat.

 

III

[odbiorcy danych]

1. Dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane przez podmioty, które świadczą usługi pomocnicze

związane z rekrutacją (np. portale internetowe).

 

IV

[Prawa osób, których dane dotyczą]

1. Każdy kandydat ma prawo do:

a) dostępu do danych

b) do otrzymania kopii danych

c) do sprostowania danych

d) do usunięcia danych

e) do ograniczenia przetwarzania

f) do przenoszenia danych

g) do sprzeciwu

h) cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podjętego przed jej wycofaniem.

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się

wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej klauzuli.

 

 

VI

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi,

że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

 

VII

[Wymóg podania danych]

 

1. W razie gdy podstawą prawną zatrudnienia jest umowa o pracę, podanie danych osobowych zawartych

w art. 221 kodeksu pracy, jest wymogiem zawarcia umowy. W pozostałym zakresie danych przekazanie jest fakultatywne.

2. W razie gdy podstawą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, podanie danych osobowych zawartych w

ogłoszeniu o pracę jest warunkiem zawarcia umowy. W pozostałym zakresie danych przekazanie jest fakultatywne.

 

 

 

Zgłoszenia:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać do dnia 6 czerwca 2022 r na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji

procesu rekrutacji na stanowisko pracownika działu promocji i reklamy (Zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych

z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Zapotrzebowanie na stanowisko:  Kierownik ds. marketingu i sprzedaży;

Zakres obowiązków:

- realizacja projektów w Spółce oraz postanowień i uchwał Zarządu;

- przydzielanie, kierowanie i nadzorowanie realizacji zadań przez podległych pracowników;

- udział w spotkaniach i opracowywaniu umów z partnerami handlowymi, nadzór nad ich

realizacją i rozliczeniem;

- nadzór nad realizacją przyjętych planów sprzedażowych i promocyjno-reklamowych;

- opracowywanie budżetów;

- analiza rynku;

- inicjowanie działań zmierzających do maksymalizacji sprzedaży;

- ocena pracy podległych pracowników;

- i in.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe;

- bardzo dobra obsługa komputera;

- bardzo dobra organizacja pracy;

- kreatywność i zaangażowanie;

- samodzielność i konsekwencja w działaniu.

 

Firma oferuje :

- umowę o pracę;

- stabilność zatrudnienia.

 

Zgłoszenia:

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać do 26 sierpnia 2022 r. na adres

personel@ expo-lodz.pl.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie

pracy dla potrzeb w procesie rekrutacji na stanowisko Kierownik ds. marketingu i sprzedaży

(zgodnie z Ustawą o ochronie danych osob.  z  dn.29.08.1997 Dz.U.2002 nr 101 poz.926

Tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”.

 

do pobrania Informacja dla kandydatów o pracę

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

stanowisko: Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży

 

Zakres obowiązków:

- kierowanie i bezpośrednie nadzorowanie realizacji

działań projektowych przez pracowników;

- przydzielanie zadań podległym pracownikom, ich kontrolowanie oraz ocena

ich pracy;

- nadzór nad realizacją przyjętych planów sprzedażowych promocyjno-

reklamowych;

- nadzór nad prawidłowym  rozliczaniem finansowym zawartych umów;

- opracowywanie budżetów;

- analiza rynku poprzez śledzenie doniesień i publikacji medialnych;

- inicjowanie działań zmierzających do maksymalizacji sprzedaży;

- utrzymywanie dotychczasowych kontaktów biznesowych;

- pozyskiwanie nowych kontrahentów dla Spółki;

- rezerwacje przestrzeni wystawienniczych przez jednostki zewnętrzne;

- dbałość o przepływ informacji w firmie i realizacja działań promocyjnych;

- monitorowanie działań promocyjno- informacyjnych podejmowanych w ramach realizowanych

projektów.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe;

- bardzo dobra obsługa komputera;

- b.  dobra znajomość j. angielskiego;

- doświadczenie w zakresie obsługi imprez masowych, spotkań wystawienniczych,

eventów, sympozjów;

- b. dobra organizacja pracy; kreatywność, zaangażowanie;

- samodzielność i konsekwencja w działaniu;

- umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;

- odporność na stres i działanie pod presją czasu.

Firma oferuje:

- umowę o pracę,

- stabilność zatrudnienia,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość doskonalenia zawodowego i awansu.

 

Informacja dla kandydatów do pracy

 

I

[Kontakt]

 

Administratorem Danych jest EXPO- Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy al. Politechniki 4, 93-590 Łódź,

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000069123, NIP 725-000-55-16, REGON 001412609,

2. Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem:

a) korespondencyjnie na powyżej adres,

b) e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

c) telefonicznie: 48 42 636298,

d) poprzez Inspektora Ochrony Danych: Michał Wesołowski, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

II

[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych]

1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

a) w razie gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę, administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres

niezbędny do przeprowadzenie procesu rekrutacji, w zakresie danych o których mowa w art. 221 kodeksu pracy na podstawie

art. 6 ust 1 lit. b RODO. W pozostałym zakresie danych, administrator przetwarza je na podstawie zgody wyrażonej przez

wyraźnie działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

b) w razie gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa cywilnoprawna, administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez

okres niezbędny do przeprowadzenie procesu rekrutacji, w zakresie danych w zakresie podanym w ogłoszeniu na podstawie

art. 6 ust 1 lit. b RODO. W pozostałym zakresie danych, administrator przetwarza je na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźnie

działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

2. W ramach odrębnej zgody, przekazanej przez aplikującego wyrażonym poprzez oświadczenie woli (art. 6 ust 1 lit a RODO),

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do celów przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat.

 

III

[odbiorcy danych]

1. Dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane przez podmioty, które świadczą usługi pomocnicze

związane z rekrutacją (np. portale internetowe).

 

IV

[Prawa osób, których dane dotyczą]

1. Każdy kandydat ma prawo do:

a) dostępu do danych

b) do otrzymania kopii danych

c) do sprostowania danych

d) do usunięcia danych

e) do ograniczenia przetwarzania

f) do przenoszenia danych

g) do sprzeciwu

h) cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podjętego przed jej wycofaniem.

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się

wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej klauzuli.

 

 

VI

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi,

że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

 

VII

[Wymóg podania danych]

 

1. W razie gdy podstawą prawną zatrudnienia jest umowa o pracę, podanie danych osobowych zawartych

w art. 221 kodeksu pracy, jest wymogiem zawarcia umowy. W pozostałym zakresie danych przekazanie jest fakultatywne.

2. W razie gdy podstawą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, podanie danych osobowych zawartych w

ogłoszeniu o pracę jest warunkiem zawarcia umowy. W pozostałym zakresie danych przekazanie jest fakultatywne.

 

 

 

Zgłoszenia:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać do dnia 20 marca 2020 roku na adres:    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji

procesu rekrutacji na stanowisko pracownika działu promocji i reklamy (Zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych

z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 5 listopada 2019 r.

stanowisko: Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA BIEŻĄCA

- stanowisko: Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży

 

Zakres obowiązków:

- kierowanie i bezpośrednie nadzorowanie realizacji

działań projektowych przez pracowników;

- przydzielanie zadań podległym pracownikom, ich kontrolowanie oraz ocena

ich pracy;

- nadzór nad realizacją przyjętych planów sprzedażowych promocyjno-

reklamowych;

- nadzór nad prawidłowym  rozliczaniem finansowym zawartych umów;

- opracowywanie budżetów;

- analiza rynku poprzez śledzenie doniesień i publikacji medialnych;

- inicjowanie działań zmierzających do maksymalizacji sprzedaży;

- utrzymywanie dotychczasowych kontaktów biznesowych;

- pozyskiwanie nowych kontrahentów dla Spółki;

- rezerwacje przestrzeni wystawienniczych przez jednostki zewnętrzne;

- dbałość o przepływ informacji w firmie i realizacja działań promocyjnych;

- monitorowanie działań promocyjno- informacyjnych podejmowanych w ramach realizowanych

projektów.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe;

- bardzo dobra obsługa komputera;

- b.  dobra znajomość j. angielskiego;

- doświadczenie w zakresie obsługi imprez masowych, spotkań wystawienniczych,

eventów, sympozjów;

- b. dobra organizacja pracy; kreatywność, zaangażowanie;

- samodzielność i konsekwencja w działaniu;

- umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;

- odporność na stres i działanie pod presją czasu.

Firma oferuje:

- umowę o pracę,

- stabilność zatrudnienia,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość doskonalenia zawodowego i awansu.

 

Informacja dla kandydatów do pracy

 

I

[Kontakt]

 

Administratorem Danych jest EXPO- Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy al. Politechniki 4, 93-590 Łódź,

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000069123, NIP 725-000-55-16, REGON 001412609,

2. Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem:

a) korespondencyjnie na powyżej adres,

b) e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

c) telefonicznie: 48 42 636298,

d) poprzez Inspektora Ochrony Danych: Michał Wesołowski, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

II

[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych]

1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

a) w razie gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę, administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres

niezbędny do przeprowadzenie procesu rekrutacji, w zakresie danych o których mowa w art. 221 kodeksu pracy na podstawie

art. 6 ust 1 lit. b RODO. W pozostałym zakresie danych, administrator przetwarza je na podstawie zgody wyrażonej przez

wyraźnie działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

b) w razie gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa cywilnoprawna, administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez

okres niezbędny do przeprowadzenie procesu rekrutacji, w zakresie danych w zakresie podanym w ogłoszeniu na podstawie

art. 6 ust 1 lit. b RODO. W pozostałym zakresie danych, administrator przetwarza je na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźnie

działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

2. W ramach odrębnej zgody, przekazanej przez aplikującego wyrażonym poprzez oświadczenie woli (art. 6 ust 1 lit a RODO),

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do celów przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat.

 

III

[odbiorcy danych]

1. Dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane przez podmioty, które świadczą usługi pomocnicze

związane z rekrutacją (np. portale internetowe).

 

IV

[Prawa osób, których dane dotyczą]

1. Każdy kandydat ma prawo do:

a) dostępu do danych

b) do otrzymania kopii danych

c) do sprostowania danych

d) do usunięcia danych

e) do ograniczenia przetwarzania

f) do przenoszenia danych

g) do sprzeciwu

h) cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podjętego przed jej wycofaniem.

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się

wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej klauzuli.

 

 

VI

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi,

że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

 

VII

[Wymóg podania danych]

 

1. W razie gdy podstawą prawną zatrudnienia jest umowa o pracę, podanie danych osobowych zawartych

w art. 221 kodeksu pracy, jest wymogiem zawarcia umowy. W pozostałym zakresie danych przekazanie jest fakultatywne.

2. W razie gdy podstawą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, podanie danych osobowych zawartych w

ogłoszeniu o pracę jest warunkiem zawarcia umowy. W pozostałym zakresie danych przekazanie jest fakultatywne.

 

 

 

Zgłoszenia:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać do dnia 4 listopada 2019 roku na adres:    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji

procesu rekrutacji na stanowisko pracownika działu promocji i reklamy (Zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych

z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - Asystent Prezesa Zarządu

 

Zakres obowiązków:

- organizacja i prowadzenie sekretariatu Prezesa EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.,

- przyjmowanie i ewidencjonowanie umów zawieranych przez Zarząd Spółki,

- przyjmowanie, ewidencja i rozdział korespondencji wpływającej,

- prowadzenie bieżącej księgi korespondencji i nadzór nad terminowością wysyłanej korespondencji Zarządu,

- prowadzenie terminarza posiedzeń Zarządu

- obsługa administracyjna Rady Nadzorczej Spółki,

- ewidencja skarg i wniosków

- wystawianie i ewidencjonowanie dokumentów "polecenie wyjazdu służbowego"

- zaopatrywanie Spółki w niezbędne artykuły biurowe, żywnościowe oraz sprzęt pomocniczy,

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie,

- bardzo dobra obsługa komputera,

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- kreatywność, zaangażowanie,

- samodzielność i konsekwencja w działaniu,

- umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,

- odporność na stres i działanie pod presją czasu.

Firma oferuje:

- umowę o pracę,

- stabilność zatrudnienia,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość doskonalenia zawodowego i awansu.

 

Informacja dla kandydatów do pracy

 

I

[Kontakt]

 

Administratorem Danych jest EXPO- Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy al. Politechniki 4, 93-590 Łódź,

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000069123, NIP 725-000-55-16, REGON 001412609,

2. Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem:

a) korespondencyjnie na powyżej adres,

b) e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

c) telefonicznie: 48 42 636298,

d) poprzez Inspektora Ochrony Danych: Michał Wesołowski, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

II

[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych]

1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

a) w razie gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę, administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres

niezbędny do przeprowadzenie procesu rekrutacji, w zakresie danych o których mowa w art. 221 kodeksu pracy na podstawie

art. 6 ust 1 lit. b RODO. W pozostałym zakresie danych, administrator przetwarza je na podstawie zgody wyrażonej przez

wyraźnie działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

b) w razie gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa cywilnoprawna, administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez

okres niezbędny do przeprowadzenie procesu rekrutacji, w zakresie danych w zakresie podanym w ogłoszeniu na podstawie

art. 6 ust 1 lit. b RODO. W pozostałym zakresie danych, administrator przetwarza je na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźnie

działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

2. W ramach odrębnej zgody, przekazanej przez aplikującego wyrażonym poprzez oświadczenie woli (art. 6 ust 1 lit a RODO),

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do celów przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat.

 

III

[odbiorcy danych]

1. Dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane przez podmioty, które świadczą usługi pomocnicze

związane z rekrutacją (np. portale internetowe).

 

IV

[Prawa osób, których dane dotyczą]

1. Każdy kandydat ma prawo do:

a) dostępu do danych

b) do otrzymania kopii danych

c) do sprostowania danych

d) do usunięcia danych

e) do ograniczenia przetwarzania

f) do przenoszenia danych

g) do sprzeciwu

h) cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podjętego przed jej wycofaniem.

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się

wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej klauzuli.

 

 

VI

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi,

że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

 

VII

[Wymóg podania danych]

 

1. W razie gdy podstawą prawną zatrudnienia jest umowa o pracę, podanie danych osobowych zawartych

w art. 221 kodeksu pracy, jest wymogiem zawarcia umowy. W pozostałym zakresie danych przekazanie jest fakultatywne.

2. W razie gdy podstawą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, podanie danych osobowych zawartych w

ogłoszeniu o pracę jest warunkiem zawarcia umowy. W pozostałym zakresie danych przekazanie jest fakultatywne.

 

 

 

Zgłoszenia:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać do dnia 12 września 2019 roku na adres:    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji

procesu rekrutacji na stanowisko pracownika działu promocji i reklamy (Zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych

z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA Pracownik Działu Obsługi Imprez Zewnętrznych

 

Zakres obowiązków:

- monitoring działań promocyjno-informacyjnych podejmowanych w ramach realizowanych projektów,

- utrzymywanie dotychczasowych kontaktów biznesowych,

- pozyskiwanie nowych kontrahentów dla Spółki,

- rezerwacje przestrzeni wystawienniczych przez jednostki zewnętrzne,

- dbałość o przepływ informacji w firmie i realizacja działań promocyjnych.

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie,

- bardzo dobra obsługa komputera,

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,

- doświadczenie w zakresie obsługi imprez masowych, spotkań wystawienniczych, eventów,

koncertów, sympozjów,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- kreatywność, zaangażowanie,

- samodzielność i konsekwencja w działaniu,

- umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,

- odporność na stres i działanie pod presją czasu.

Firma oferuje:

- umowę o pracę,

- stabilność zatrudnienia,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość doskonalenia zawodowego i awansu.

Zgłoszenia:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać do dnia 5 sierpnia 2016 roku na adres:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika działu promocji i reklamy (Zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jednolity
z późniejszymi zmianami)".

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA Pracownik Działu Obsługi Imprez Zewnętrznych

 

Zakres obowiązków:

- monitoring działań promocyjno-informacyjnych podejmowanych w ramach realizowanych projektów,

- utrzymywanie dotychczasowych kontaktów biznesowych,

- pozyskiwanie nowych kontrahentów dla Spółki,

- rezerwacje przestrzeni wystawienniczych przez jednostki zewnętrzne,

- dbałość o przepływ informacji w firmie i realizacja działań promocyjnych.

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie,

- bardzo dobra obsługa komputera,

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,

- doświadczenie w zakresie obsługi imprez masowych, spotkań wystawienniczych, eventów,

koncertów, sympozjów,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- kreatywność, zaangażowanie,

- samodzielność i konsekwencja w działaniu,

- umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,

- odporność na stres i działanie pod presją czasu.

Firma oferuje:

- umowę o pracę,

- stabilność zatrudnienia,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość doskonalenia zawodowego i awansu.

Zgłoszenia:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać do dnia 20 kwietnia 2016 roku na adres:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika działu promocji i reklamy (Zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jednolity
z późniejszymi zmianami)". 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA Pracownik Działu Obsługi Imprez Zewnętrznych

 

Zakres obowiązków:

- monitoring działań promocyjno-informacyjnych podejmowanych w ramach realizowanych projektów,

- utrzymywanie dotychczasowych kontaktów biznesowych,

- pozyskiwanie nowych kontrahentów dla Spółki,

- rezerwacje przestrzeni wystawienniczych przez jednostki zewnętrzne,

- dbałość o przepływ informacji w firmie i realizacja działań promocyjnych.

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie,

- bardzo dobra obsługa komputera,

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,

- doświadczenie w zakresie obsługi imprez masowych, spotkań wystawienniczych, eventów,

koncertów, sympozjów,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- kreatywność, zaangażowanie,

- samodzielność i konsekwencja w działaniu,

- umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,

- odporność na stres i działanie pod presją czasu.

Firma oferuje:

- umowę o pracę,

- stabilność zatrudnienia,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość doskonalenia zawodowego i awansu.

Zgłoszenia:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać do dnia 27 stycznia 2016 roku na adres:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika działu promocji i reklamy (Zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jednolity
z późniejszymi zmianami)". 

Ø   REKRUTACJA ZAKOŃCZONA Pracownik Działu Obsługi Imprez Zewnętrznych

 

Zakres obowiązków:

- monitoring działań promocyjno-informacyjnych podejmowanych w ramach realizowanych projektów,

- utrzymywanie dotychczasowych kontaktów biznesowych,

- pozyskiwanie nowych kontrahentów dla Spółki,

- rezerwacje przestrzeni wystawienniczych przez jednostki zewnętrzne,

- dbałość o przepływ informacji w firmie i realizacja działań promocyjnych.

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie,

- bardzo dobra obsługa komputera,

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,

- doświadczenie w zakresie obsługi imprez masowych, spotkań wystawienniczych, eventów, koncertów, sympozjów,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- kreatywność, zaangażowanie,

- samodzielność i konsekwencja w działaniu,

- umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,

- odporność na stres i działanie pod presją czasu.

Firma oferuje:

- umowę o pracę,

- stabilność zatrudnienia,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość doskonalenia zawodowego i awansu.

Zgłoszenia:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać do dnia 20 listopada 2015 roku na adres:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika działu promocji i reklamy (Zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jednolity
z późniejszymi zmianami)".

  

Ø   REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - Pracownik Działu Promocji i Reklamy

 

Zakres obowiązków:
-promocja obiektu Expo-Łodź,  
-koncepcja oraz realizacja działań promocyjno-informacyjnych Spółki,

-nawiązywanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych kontaktów biznesowych,
-promocję nowych usług oferowanych przez Spółkę,
-dbałość o przepływ informacji w firmie i realizację działań promocyjnych.

Wymagania:

-wykształcenie minimum średnie,

-bardzo dobra obsługa komputera,

-bardzo dobra organizacja pracy,

-kreatywność, zaangażowanie,

-samodzielność i konsekwencja w działaniu.

Mile widziane:

- doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale promocji, reklamy lub marketingu,
- znajomość języka angielskiego.

Firma oferuje:
- Umowę o pracę,
- Stabilność zatrudnienia,
- Możliwość doskonalenia zawodowego i awansu.

 

Zgłoszenia:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać do dnia 09 czerwca 2014 roku na adres:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika działu promocji i reklamy (Zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jednolity
z późniejszymi zmianami)".Ø   REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - Pracownik Działu Obsługi Technicznej obiektu - Informatyka

Zakres obowiązków:

·         utrzymanie obecnej infrastruktury sieciowej i serwerowej

·         administracja bieżącymi usługami (www, mail, bazy danych)

·         wsparcie informatyczne pracowników firmy

·         diagnoza i rozwiązywanie bieżących problemów

Wymagania:

·         umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego

·         podstawowa znajomość elektroniki i budowy urządzeń elektronicznych

·         wykształcenie minimum średnie

Mile widziane:

·         doświadczenie na podobnym stanowisku

·         znajomość systemów operacyjnych

Firma oferuje:

·         umowę o pracę

·         stabilność zatrudnienia

·         możliwość doskonalenia zawodowego i awansu

Aplikacje:

Cv wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać do dnia 02.04.2014 roku na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. 2002 Nr 1 Poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).” 

Ø   REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - Pracownika działu Promocji i Reklamy

 

Zakres obowiązków:
-promocja obiektu Expo-Łodź,  
-koncepcja oraz realizacja działań promocyjno-informacyjnych Spółki,

-nawiązywanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych kontaktów biznesowych,
-promocję nowych usług oferowanych przez Spółkę,
-dbałość o przepływ informacji w firmie i realizację działań promocyjnych.

Wymagania:
-wykształcenie wyższe,
-bardzo dobra obsługa komputera,

-bardzo dobra organizacja pracy,

-kreatywność, zaangażowanie,

-samodzielność i konsekwencja w działaniu.

Mile widziane:

- doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale promocji, reklamy lub marketingu,
- znajomość języka angielskiego.

Firma oferuje:
- Umowę o pracę,
- Stabilność zatrudnienia,
- Możliwość doskonalenia zawodowego i awansu.

 

Zgłoszenia:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać do dnia 12 marca 2014 roku na adres:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika działu promocji i reklamy (Zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jednolity
z późniejszymi zmianami)".

 

 


 

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - Pracownik działu księgowości


Zakres obowiązków:

 • księgowanie dokumentów;

 • realizacja przelewów bankowych;

 • współpraca w przygotowywaniu miesięcznych raportów;

 • współpraca przy sporządzaniu deklaracji VAT, CIT;

 • wsparcie pracy Głównego Księgowego.


Wymagania:

 • Znajomość prawa podatkowego i Ustawy o rachunkowości;

 • Umiejętności analityczne;

 • Skrupulatność, rzetelność;

 • Bardzo dobra znajomość aplikacji MS Office;

 • Wykształcenie: minimum średnie;

 • Doświadczenie na stanowisku: mile widziane.


Firma oferuje:

 • Stabilność zatrudnienia;

 • Miłą atmosferę pracy;

 • Pakiet socjalny;

 • Możliwość doskonalenia zawodowego i awansu.

  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ NIE BĘDZIE PRZESZKODĄ DO ZATRUDNIENIA.


Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15.10.2013 r. na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizowania.”


Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


 


 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - CENTRUM KONFERENCYJNO- WYSTAWIENNICZE MTŁ POSZUKUJE:


OSOBY DO SPRZĄTANIAWymagania:

 • dobra organizacja pracy
 • dokładność i odpowiedzialne podejście do wykonywanych czynności
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.


Miejsce wykonywania pracy: Łódź


Obowiązki:

 • Prace porządkowe w obiekcie wielkopowierzchniowym oraz pomieszczeniach biurowych


Firma oferuje:

 • stabilność zatrudnienia;
 • miłą atmosferę pracy;
 • pakiet socjalny.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ NIE BĘDZIE PRZESZKODĄ DO ZATRUDNIENIA.


Zgłoszenia:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Szczegółowe informacje:
(42) 638-61-10 (w godz. 7:30 - 11:30
)


Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jedn. z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne.”


Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

  

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - CENTRUM KONFERENCYJNO- WYSTAWIENNICZE MTŁ POSZUKUJE:

Pracownik działu Obsługi technicznej obiektu - Informatyk

Zakres obowiązków:

 • utrzymanie obecnej infrastruktury sieciowej i serwerowej

 • administracja bieżącymi usługami (www, mail, bazy danych)

 • wsparcie informatyczne pracowników firmy

 • diagnoza i rozwiązywanie bieżących problemów

Wymagania:

 • znajomość systemów operacyjnych

 • umiejętność serwisowania sprzętu komuterowego

 • podstawowa znajomość elektroniki i budowy urządzeń elektronicznych

 • wykształcenie minimum średnie

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku

Firma oferuje:

 • umowę o pracę

 • stabilność zatrudnienia

 • możliwość doskonalenia zawodowego i awansu

Aplikacje:

Cv wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą o ochronie

danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. 2002 Nr 1 Poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).”

  

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - CENTRUM KONFERENCYJNO- WYSTAWIENNICZE MTŁ POSZUKUJE:

Pracownika działu Promocji i Reklamy

Zakres obowiązków:
- Promocja nowego obiektu CKW,  
- Koncepcja oraz realizacja działań promocyjno-informacyjnych Spółki,
- Nawiązywanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych kontaktów biznesowych,
- Promocję nowych usług oferowanych przesz Spółkę,
- Dbałość o przepływ informacji w firmie i realizację działań promocyjnych.

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe,
- Bardzo dobra obsługa komputera,
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
- Bardzo dobra organizacja pracy,
- Kreatywność, zaangażowanie,
- Samodzielność i konsekwencja w działaniu.

Mile widziane:

- Doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale promocji, reklamy lub marketingu.

Firma oferuje:
- Umowę o pracę,
- Stabilność zatrudnienia,
- Możliwość doskonalenia zawodowego i awansu.

Zgłoszenia:
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika działu promocji i reklamy (Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.
Dz.U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".


  

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - CENTRUM KONFERENCYJNO- WYSTAWIENNICZE MTŁ POSZUKUJE:

Pracownika działu Obsługi imprez zewnętrznych

 

Zakres obowiązków:
- monitoring działań promocyjno-informacyjnych podejmowanych w ramach realizowanych projektów,

- utrzymywanie dotychczasowych kontaktów biznesowych,

-pozyskiwanie nowych Kontrahentów dla Spółki,

-rezerwacje przestrzeni wystawienniczych przez jednostki zewnętrzne,

-monitorowanie przebiegu imprez zewnętrznych,

- dbałość o przepływ informacji w firmie i realizację działań promocyjnych.

 

Wymagania:
-wykształcenie minimum średnie,

- biegła obsługa komputera,

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

- doświadczenie w zakresie obsługi imprez masowych, spotkań wystawienniczych, eventów,   koncertów, sympozjów,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- kreatywność, zaangażowanie,

- samodzielność i konsekwencja w działaniu,


- umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,

-odporność na stres i działanie pod presją czasu.

 

Firma oferuje:
- Umowę o pracę

- Stabilność zatrudnienia

- Możliwość doskonalenia zawodowego i awansu

 

 

Zgłoszenia:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

 

 

  

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - CENTRUM KONFERENCYJNO- WYSTAWIENNICZE MTŁ POSZUKUJE:

Pracownika działu Marketingu, Promocji i Reklamy

 

Zakres obowiązków:
- monitoring działań promocyjno-informacyjnych podejmowanych w ramach realizowanych projektów,

- nawiązywanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych kontaktów biznesowych,

-promocję nowych usług oferowanych przesz Spółkę,

-promocja nowego obiektu,

- dbałość o przepływ informacji w firmie i realizację działań promocyjnych.

 

Wymagania:
-wykształcenie wyższe,

- bardzo dobra obsługa komputera,

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

- doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale promocji, reklamy, marketingu,

- bardzo dobra organizacja pracy,

-kreatywność, zaangażowanie

-samodzielność i konsekwencja w działaniu

 

Firma oferuje:
- Umowę o pracę

- Stabilność zatrudnienia

- Możliwość doskonalenia zawodowego i awansu

 

 

 

Zgłoszenia:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

 

  

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - CENTRUM KONFERENCYJNO-WYSTAWIENNICZE MTŁ POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKO:

Pracownik działu Obsługi imprez zewnętrznych

Zakres obowiązków:
- monitoring działań promocyjno-informacyjnych podejmowanych w ramach realizowanych projektów,
- utrzymywanie dotychczasowych kontaktów biznesowych,
-pozyskiwanie nowych Kontrahentów dla Spółki,
-rezerwacje przestrzeni wystawienniczych przez jednostki zewnętrzne,
-monitorowanie przebiegu imprez zewnętrznych,
- Dbałość o przepływ informacji w firmie i realizację działań promocyjnych.
Wymagania:
-Wykształcenie minimum średnie,
- Bardzo dobra obsługa komputera,
- Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- doświadczenie w zakresie obsługi imprez masowych, spotkań wystawienniczych, eventów, koncertów, sympozjów,
- Bardzo dobra organizacja pracy,
-kreatywność, zaangażowanie,
-samodzielność i konsekwencja w działaniu,
- umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
-Odporność na stres i działanie pod presją czasu.
Firma oferuje:
- Umowę o pracę
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Stabilność zatrudnienia
- Możliwość doskonalenia zawodowego i awansu

Zgłoszenia:
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

 

  


REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - CENTRUM KONFERENCYJNO-WYSTAWIENNICZE MTŁ poszukuje osób na stanowisko
- Pracownik Działu Księgowości

Zakres obowiązków:
-księgowanie dokumentów,
-realizacja przelewów bankowych,
-współpraca w przygotowywaniu miesięcznych raportów,
współpraca przy sporządzaniu deklaracji VAT, CIT,
-wsparcie pracy Głównego Księgowego

Wymagania:
- Znajomość prawa podatkowego i Ustawy o rachunkowości
- Umiejętności analityczne
-skrupulatność, rzetelność
- bardzo dobra znajomość aplikacji MS Office
- Wykształcenie: minimum średnie,
- Doświadczenie na stanowisku: mile widziane
Firma oferuje:
- Umowę o pracę
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Stabilność zatrudnienia
- Możliwość doskonalenia zawodowego i awansu

Zgłoszenia:
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.2002 Nr 101 Poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-04-24 17:39:52
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-04-24 19:40:16
Odsłon: 8824
Dziennik zmian