Rada Nadzorcza
Wersja z: 2020-02-14 09:24:17. Zapisał: Piotr Kukulski

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz Kacprzak

Sekretarz Rady Nadzorczej – Tadeusz Rozpara

Członek Rady Nadzorczej – Jan Mędrzak