Rada Nadzorcza
Wersja z: 2019-04-16 10:19:49. Zapisał: Piotr Kukulski

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz Kacprzak

Sekretarz Rady Nadzorczej – Tadeusz Rozpara

Członek Rady Nadzorczej – Karolina Tadeusiak-Lisiecka