Rada Nadzorcza
Wersja z: 2018-08-27 12:05:11. Zapisał: Piotr Kukulski

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz Kacprzak

Sekretarz Rady Nadzorczej – Marek Klimczak

Członek Rady Nadzorczej – Karolina Tadeusiak-Lisiecka