Rada Nadzorcza
Wersja z: 2015-09-18 13:37:08. Zapisał: Piotr Kukulski

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz Kacprzak

Sekretarz Rady Nadzorczej – Ryszard Jędrzejczak

Członek Rady Nadzorczej – Stefan Krajewski