Status Prawny
Wersja z: 2013-12-20 10:36:52. Zapisał: Administrator

Expo-Łódź Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

al. Politechniki 4; 93-590 Łódź

tel. +48 42 636 29 83, fax +48 42 637 29 35

email: info@expo-lodz.pl

NIP: 725-000-55-16

KRS 0000069123